مقالات انگلیسی

Influence of gear design on gearbox radiated noise

 

Fred B. Oswald, Dennis P. Townsend, Mark J. Valco

Robert H. Spencer, Raymond J. Drago & Joseph W. Lenski, Jr

Download

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *