تماس با ما

دفتر فنی و مهندسی

  • اصفهان، خیابان کهندژ، خیابان مدرس نجفی، ساختمان مبنا، واحد 4
  • 031-33396393
  • فکس: 031-33396394
  • 09128481607
  • info@drgearbox.com

فروشـگاه

  • اصفهان، خیابان کهندژ، بعد از کوچه 27، روبروی تقاطع، فروشگاه دکترگیربکس
  • 031-37650666-7
  • 3765067 - 031

انبـار

  • اصفهان، خیابان کهندژ، بعد از کوچه 27، روبروی تقاطع، انبار دکتر گیربکس

موقعیت مکانی