استاندارد

AGMA-95FTM3

The Effect Of Manufacturing Errors On The Predicted Dynamic Factors Of Spur Gears

By: Jonny Harianto & Donald Houser, Ohaio State University

Download

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *