بیشتر بخوانید

بررسی عوامل موثر در رانکاوی الاستوهیدرودینامیک و تاثیرات آن بر واماندگی سطحی چرخدنده های ساده

عنوان:بررسی عوامل موثر در رانکاوی الاستوهیدرودینامیک و تاثیرات آن بر واماندگی سطحی چرخدنده های ساده نویسندگان: فرید اکبری تهامی، اکبر رسولیان، نگین موسوی، مهسا عسگری ثابت سال انتشار: ۱۳۸۹ You must be logged in to view the hidden contents.

بیشتر بخوانید

General Spatial Involute Gearing

Professor Jack Phillips B.Mech.E. (Melb.), Ph.D. (Melb.), Honorary Associate, School of Information Technologies, University of Sydney, Formerly Associate Professor in Theory of Machines, University of Sydney, Honorary Member IFToMM Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Phillips, Jack General spatial involute gearing I Jack Phillips p.cm. ISBN 978-3-642-07918-4 ISBN 978-3-662-05302-7 (eBook) ۱٫ Gearing, You must be logged […]