چرخ دنده, دکتر گیربکس, کتاب ها

General Spatial Involute Gearing

Professor Jack Phillips
B.Mech.E. (Melb.), Ph.D. (Melb.),
Honorary Associate, School of Information Technologies, University of Sydney,
Formerly Associate Professor in Theory of Machines, University of Sydney,
Honorary Member IFToMM
Library of Congress Cataloging-in-Publication Data
Phillips, Jack
General spatial involute gearing I Jack Phillips
p.cm.
ISBN 978-3-642-07918-4 ISBN 978-3-662-05302-7 (eBook)
1. Gearing,

download

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *