کتاب ها

The Geometry of Involute Gears

J.R. Colbourne
Department of Mechanical Engineering
The University of Alberta
Edmonton, Alberta
Canada T6G 2G8

download

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *