مقالات انگلیسی

An Innovative Way of Designing Gear Hobbing Processes

F. Klocke, C. Gorgels, R. Schalaster and A. Stuckenberg

(First presented at the VDI
International Conference on
Gears, October 2010, Technical
University of Munich)

Download

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *