این تیپ از گیربکس ها براساس گیربکس های روسی معروف به سری PM ساخته شده اند. در این نوع از گیربکس ها تیپ بندی بر اساس فاصله دو محور ورودی و خروجی می باشد که به سایزهای PM250, PM350, PM400, PM500, PM650, PM750, PM850, PM1000 تقسیم بندی می گردد و از نسبت تبدیل کاهنده 8 تا 50 را پوشش می دهند.

لیست قیمت فروش گیربکس های طرح روس:

توضیحات