گیربکس های سیکلوئیدی جدید ترین نسل مکانیزم های انتقال قدرت می باشند که قادر به انتقال قدرت و نسبت بالا در ابعاد کوچکتر نسبت به نمونه های گیربکس هلیکال شافت مستقیم می باشند که این قابلیت به خاطر درگیر بودن نیمی از دندانه ها در هر لحظه ار انتقال قدرت می باشد. از دیگر مزایای این مکانیزم لقی بسیار کم و ارتعاش و نویز بسیار پایین می باشد.

کاتالوگ گیربکس های سیکلوئیدی را از این قسمت دانلود فرمایید. Download

 

 

توضیحات