عنوان:عیب یابی چرخدنده با روش میانگین گیری سیگنال ارتعاشی در حوزه زمانی
نویسنده: صادقی
سال انتشار: ۱۳۸۴