بیشتر بخوانید

بررسی مسیر رشد ترک در نقاط تمرکز تنش چرخ دنده

عنوان:بررسی مسیر رشد ترک در نقاط تمرکز تنش چرخ دنده و شانه به کمک روش های عددی دانشگاه بوعلی سینا نویسندگان:رحمن سیفی، سعید داود آبادی، مهدی محمدی سال انتشار: ۱۳۸۷ You must be logged in to view the hidden contents.

بیشتر بخوانید

طراحی پارامتری، طراحی و ساخت قالب های فورج دقیق چرخ دنده هرز گرد پژو ۴۰۵

عنوان:طراحی پارامتری، طراحی و ساخت قالب های فورج دقیق چرخ دنده هرز گرد پژو ۴۰۵ با استفاده از CAD/CAM دانشگاه تربیت مدرس نویسندگان:محمد حسین صادقی، علی خسروی سال انتشار: ۱۳۸۶ You must be logged in to view the hidden contents.

بیشتر بخوانید

بررسی رشد ترک های زیرسطحی در اثر بارگذاری تماسی متناوب در چرخ دنده ها

عنوان:  بررسی رشد ترک های زیر سطحی در اثر بارگذاری تماسی متناوب و ایجاد کچلی در چرخ دنده ها دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی نویسندگان:عباس جورابلو، رحمت الله قاجار سال انتشار: ۱۳۸۶ You must be logged in to view the hidden contents.