تشخیص انواع عیوب چرخ دنده با استفاده از سیگنال های آکوستیک

عنوان:تشخیص انواع عیوب چرخ دنده با استفاده از سیگنال های آکوستیک امیشن توسط درخت مدلی لجستیک

نویسندگان: کاترین خلیفه زاده، محسن سریانی
سال انتشار: ۱۳۸۹