آنالیز تماس و تحلیل تنش

عنوان:آنالیز تماس و تحلیل تنش در دندانه چرخدنده ساده

نویسندگان: تاج بخش نوید چاخرلو، میثم عبدی
سال انتشار: ۱۳۸۵