بررسی فرآیند شات پینینگ و تاثیر آن بر عمر خستگی چرخدنده ها

عنوان:بررسی فرآیند شات پینینگ و تاثیر آن بر عمر خستگی چرخدنده ها

نویسندگان: مجید شمسی پور، محمد صالحی


دانلود